Concept horecagebiedsplan voor het gebied Hillegersberg-Schiebroek.

Het horecagebiedsplan is zowel een visie- als uitvoeringsdocument. De ontwikkeling van horeca wordt op basis van het karakter van de wijk voor de komende jaren geschetst, hoe die ontwikkeling concreet vorm te geven en uit te voeren. De ruimtelijke ontwikkeling, het vestigingsklimaat en de veiligheid worden hierin ook meegenomen.

De specifieke invulling wordt verwerkt in een horecagebiedsplan. Een horecabeleid dat ruimte biedt voor (nieuwe) ondernemers en horecaconcepten die bijdragen aan het aantrekkelijke leefklimaat. Binnen de gemeente Rotterdam is sprake van diverse nieuwe concepten waarbij horeca onderdeel is van een breder aanbod van een onderneming of waarvan de horeca- activiteiten niet permanent op één locatie plaatsvinden. Dit vraagt steeds meer flexibiliteit in het (horeca)beleid. In dit horecagebiedsplan zijn zoveel mogelijk voorziene horeca- ontwikkelingen opgenomen.

Hoe meer activiteiten de horeca aanbiedt, hoe zwaarder de belasting voor de wijk en/of buurt. De balans tussen levendigheid en een prettig woon- en leefklimaat staat dan ook centraal. Het doel is een goede en duurzame match tussen wijk en horeca-ontwikkeling te bewerkstelligen.

Het horecagebiedsplan is niet het enige waaraan een aanvraag voor een exploitatievergunning getoetst wordt. Daarnaast wordt een aanvraag ook nog getoetst aan onder meer de bestemming van het pand. De bestemming moet de horeca-activiteiten toestaan. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een bestemmingsplan (waar kan horeca zich vestigen) en een horecagebiedsplan (wat voor horeca kan zich daar vestigen).

Het proces

Het opstellen van het horecagebiedsplan wordt gedaan door de Gebiedscommissie onder leiding van de gebiedsadviseurs horeca. Deze adviseur fungeert binnen de gemeente Rotterdam als het (eerste) aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande ondernemers.

Alle plannen worden vastgesteld door het college van Burgemeester & Wethouders. Aanvragen voor een nieuwe exploitatievergunning of wijzigingen van een bestaande exploitatievergunning worden door de burgemeester hieraan getoetst.

Om tot een gedegen, gedragen en toekomstbestendig horecagebiedsplan te komen is participatie van bewoners, ondernemers, pandeigenaren en gemeentelijke en toezichthoudende instanties essentieel. Het gehele proces wordt begeleid door de gebiedsadviseurs horeca van de Directie Veiligheid van de gemeente. Dit zorgt voor een eenduidige werkwijze en uniforme opmaak en insteek van de horecagebiedsplannen.

Na vaststelling is een horecagebiedsplan minimaal twee jaar en maximaal tot een half jaar na afloop van de Horecanota 2017-2021 geldig. Gebieden mogen bij het opstellen zelf bepalen hoe lang hun horecagebiedsplan van kracht is. Tot vaststelling van een nieuw plan door het college van Burgemeester en Wethouders, blijft het vorige horecagebiedsplan van kracht.

Concept Horecagebiedsplan HIS 01032019

Bijlage Concept Horecagebiedsplan HIS was wordt

coen pijnenburg
conceptplan
de link naar het conceptplan werkt niet. Krijg 404 error.
Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians