• Rubrieken
  • A13/A16

A13/A16

Alles over de nieuwe snelweg. Wanneer gaan ze beginnen, hoe komt het eruit te zien? Je leest het allemaal in deze rubriek.

A16 Rotterdam, Grondwater

Zienswijze OTB A13/A16 InHillegersberg

InHillegersberg heeft een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit voor de nieuwe  verbinding A13/A16. Die reactie richt zich vooral op de komst van een tunnel door het Lage Bergse Bos. De volledige tekst van de ingediende zienswijze staat hieronder.

Bewonersorganisatie InHillegersberg vertegenwoordigt 5000 huishoudens in de wijken Molenlaankwartier en Oud Hillegersberg. Namens de bewoners dient het bestuur van de Bewonersorganisatie de volgende zienswijze op het OTB  A13-A16 in.

Lees meer

A16 Rotterdam

Informatieavonden en Ontwerptracébesluit A13/A16 ter inzage gelegd

Minister Schultz Van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op vrijdag 25 september 2015 het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam ter visie gelegd. Tot en met donderdag 5 november kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen.

InHillegersberg heeft reeds een poging ondernomen om de stukken van de OTB te ontvangen. Het zijn veel documenten en deze kunt u downloaden via: platformparticipatie.nl

Lees meer

A16 Rotterdam

A13/16: Verdiepte tunnel Bergse Bos

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) wil tien miljoen extra uittrekken voor verdiepte aanleg (tot 4 meter onder het maaiveld) van de nieuwe rijksweg A13/A16 bij het Bergse Bos. Het is één van de aanpassingen die vandaag door de gemeenteraad van Rotterdam worden besproken. Critici vinden de toezeggingen van de minister 'mager'.

Lees meer

A16 Rotterdam

Behandeling A13/A16 door I&M

Behandeling A13/A16 in vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Op dinsdag 30 juni is er aan de leden van de Tweede Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu (I&M) een petitie aangeboden waarin wordt gevraagd om meer tijd, geld en een beter participatieproces noodzakelijk voor een acceptabele A13/A16. In onderliggende document vind u onze argumenten. Deze petitie is in ruim een maand tijd door 2100 mensen ondertekend.

Lees meer

logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op