Grondwater en Paalrot

Alles over de activiteiten van de commissie grondwater in de Oud Hillegersberg en Molenlaankwartier. Zie rechts in het submenu ook de documenten die hierover geschreven zijn.


Opvolging bewonersavond 24 maart

Het heeft even geduurd voordat de beantwoording van alle vragen van de bewonersavond rond was, dit komt o.a. door de bestuurlijke lading van een en ander. Het verslag van de avond stond al langer op de website.

Lees verder

inspreken bij HHSK

De cgOH heeft 1 juni 2016 ingesproken mede namens andere bewonersorganisaties bij de commissie Integraal Waterbeheer van het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in vervolg op de zienswijze die de commissie heeft ingediend op het waterbeheersplan.

Lees verder

InHillegersberg homepage
Copyright © 2019 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians