Skip to main content

Grondwater en Paalrot

Alles over de activiteiten van de commissie grondwater in de Oud Hillegersberg en Molenlaankwartier. Zie rechts in het submenu ook de documenten die hierover geschreven zijn.


Nieuwsoverzicht van commissie grondwater

De commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) heeft eind 2014 voor het bewonersinitiatief: “droge voeten, natte palen” een budget van de gebiedscommissie toegekend gekregen voor 2 jaar. Die periode loopt ten einde aan het eind van dit jaar. Inmiddels kunnen wij onze doelen concreet formuleren: 1) In Oud Hillegersberg bij vervanging van rioleringen (voor 2021) ook gecombineerde infiltratie-drainageleidingen aanleggen, met in gebieden met een lage natuurlijke grondwaterstand (zoals rond donk) een grondwaterniveau dat 15 cm hoger is dan het peil van het oppervlaktewater;  2) In Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier bij vervanging van oude riolen en bij ruimtelijk beheer van de openbare...

Lees verder

Opvolging bewonersavond 24 maart

Het heeft even geduurd voordat de beantwoording van alle vragen van de bewonersavond rond was, dit komt o.a. door de bestuurlijke lading van een en ander. Het verslag van de avond stond al langer op de website.

Lees verder