InHillegersberg - Vliegverkeer

  Alles over het Rotterdam Airport en de toekomstplannen. Wat gaat dit inhouden, wat betekent dit voor onze buurt? Je leest het allemaal in deze rubriek.

  inloopavond groeiwensen vliegveld RTHA

  Afgelopen dinsdag 1 november was er een inloopavond met verkenner Joost Schrijnen voor vragen over de groeiwensen van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. InHillegersberg heeft ook een aantal vragen ingeleverd. Tot het einde van deze week kunnen vragen worden ingeleverd. Daarna worden ze gegroepeerd en beantwoord. Deze informatiefase is 18 november afgerond. Hierna volgen een consultatie en adviesfase waarbij een regionaal standpunt wordt geformuleerd. Naar verwachting is

  ...

  groeiambitie vliegveld RTHA

  Voor het onderzoeken van de groeiscenario's van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport heeft Bewonersorganisatie InHillegersberg deze infographic gemaakt om de feiten op een rijtje te zetten. 

  enquête ter voorbereiding bijeenkomst 10 januari 2017

  In de komende weken verspreiden we deze nieuwsbrief (zie ook link en afbeelding voorpagina onderaan dit artikel) in Molenlaankwartier en Oud-Hillegersberg als uitnodiging voor de bijeenkomst op 10 januari 2017 i.v.m. uitbreidingsplannen Rotterdam The Hague Airport.

  Verslag Bewonersavond 10 januari uitbreidingsplannen RTHA

  Verslag Bewonersavond 10 januari Uitbreidingsplannen vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

  Op 10 januari 2017 werd een bewonersavond “Uitbreidingsplannen vliegveld RTHA” voor Hillegersberg door de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek en Bewonersorganisaties InHillegersberg en 110-morgen georganiseerd. Ook vertegenwoordigers van het vliegveld RTHA waren aanwezig. Hieronder volgt een terugkoppeling.

  Voorbereiding reactie uitbreidingsplannen RTHA

  In navolging op de bewonersavond van 10 januari jongstleden is de bewonersorganisatie InHillegersberg met betrokken bewoners op 1 februari bijeengekomen voor een vervolgoverleg. 

  Tijdens het overleg is allereerst gezamenlijk vastgesteld dat er veel onrust is onder de bewoners van de wijken Hillegersberg en Schiebroek naar aanleiding van de
  ...

  Standpunt uitbreidingsplannen RTHA

  Standpunt bewonersorganisatie InHillegersberg uitbreiding vliegveld Rotterdam the Hague airport (RTHA)

   

  Inleiding

  Rotterdam the Hague airport is van plan om het aantal reizigers uit te breiden van 1,7 miljoen naar 2,9 miljoen. In 2025 wil het vliegveld twee keer zo groot zijn als nu.[1] Het aantal vluchten zal toenemen van 60 naar 110 vluchten per dag. Dat betekent dat het aantal vliegbewegingen toeneemt van 50.000[2] naar 90.000...

  Provincie praat over plannen Rotterdam the Hague Airport

  Woensdag 5 april, 14.00 uur – 16.00 uur, vergadert de provincie in het Provinciehuis in Den Haag over de uitbreidingsplannen van het vliegveld RTHA. Het uitbreidingsplan van het vliegveld is het enige onderwerp op de agenda. Meer informatie is te vinden op de website van het Rotterdams milieucentrum

  Klachten over vliegverkeer kunnen direct op de website van het...

  Inspreken inzake RTHA bij Statencommissie

  Op woensdagmiddag 5 april 2017 vergaderde de provincie over de uitbreidingsplannen van vliegveld RTHA. Het rapport van de verkenner werd hierbij ook besproken. Bewonersorganisatie InHillegersberg heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om tijdens deze vergadering in te spreken.

  Afgelopen maand is het vliegverkeer boven de wijk opnieuw toegenomen.

  De leefkwaliteit van Hillegersberg erodeert. Afgelopen maand is het vliegverkeer over de wijk Hillegersberg flink toegenomen en daarmee de overlast. Bewoners maken zich zorgen over het gemak waarmee dit plaatsvindt. Ongeveer tot 2 jaar geleden werd er nauwelijks geluidsoverlast waargenomen.

  logo

  Bewonersorganisatie

  Volg ons op