• Grondwater en Paalrot

  Grondwater en Paalrot

  Alles over het grondwaterpeil

  In deze rubriek wordt alle informatie gedeeld over de activiteiten van de commissie grondwater Hillegersberg.

  Ga naar deze Rubriek
 • Participatie

  Participatie

  Alles over participatie

  In deze rubriek delen we alle activiteiten waarbij we een beroep doen op de bewoners zoals bewonersavonden en algemene ledenvergaderingen.

  Ga naar deze Rubriek
 • A16 Rotterdam

  A16 Rotterdam

  Alles over de nieuwe snelweg

  Wanneer gaan ze beginnen, hoe komt het eruit te zien? Je leest het allemaal in de rubriek.

  Ga naar deze Rubriek
 • Vliegverkeer

  Vliegverkeer

  Alles over het Rotterdam Airport

  Rotterdam Airport en de toekomstplannen. Wat gaat dit inhouden, wat betekent dit voor onze buurt? Je leest het allemaal in deze rubriek.

  Ga naar deze Rubriek

InHillegersberg

Bewonersorganisatie InHillegersberg behartigt de gemeenschappelijke belangen van bewoners, komt op voor de leefbaarheid in de wijk en wil verbinding tot stand brengen tussen alle bewoners, organisaties en ondernemers in Rotterdam Hillegersberg. 

Participatie

Participatie

Alles over participatie

In deze rubriek delen we alle activiteiten waarbij we een beroep doen op de bewoners zoals bewonersavonden en algemene ledenvergaderingen.

Ga naar deze rubriek

Vliegverkeer

Vliegverkeer

Alles over het Rotterdam Airport

Rotterdam Airport en de toekomstplannen. Wat gaat dit inhouden, wat betekent dit voor onze buurt? Je leest het allemaal in deze rubriek.

Ga naar deze rubriek

A16 Rotterdam

A16 Rotterdam

Alles over de nieuwe snelweg

Wanneer gaan ze beginnen, hoe komt het eruit te zien. Je leest het allemaal in de rubriek.

Ga naar deze rubriek

Grondwater en Paalrot

Grondwater en Paalrot

Alles over het grondwaterpeil

In deze rubriek wordt alle informatie gedeeld over de activiteiten van de commissie grondwater Hillegersberg.

Ga naar deze rubriek

Fonteinkerk culturele koffieochtend met Anton Schipper over China

Op vrijdag 5 april wordt er weer een gezellige culturele koffieochtend gehouden waarbij deze keer de heer Anton Schipper komt vertellen over zijn reizen naar China. Zelf zegt hij hierover: “Mede door mijn vroegere werk heb ik altijd voor China belangstelling gehad. Vanwege mijn achtergrond als predikant wil ik dit ook toespitsen op de bijzondere groei en situatie van de kerk in China.”

Iedereen is van harte welkom!

Tijd:              Vrijdag 5 april van 10 - 12 uur in
Plaats:          Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam
Onderwerp: China van dichtbij

Lees meer

Hof van Cossee

De gemeente Rotterdam heeft op 08-03-2019 een omgevingsvergunning afgegeven voor het Cossee terrein. Bezwaar kan binnen 6 weken worden gemaakt.

Het wordt globaal omsloten door de bebouwing langs de Bergse Dorpsstraat, Argonautenweg, Adriaen van der Doeslaan en Oude Raadhuislaan.  De exacte begrenzing van het projectgebied wordt gevormd door de aanwezige perceelgrenzen.

Lees meer

Autodiefstallen in Hillegersberg

Sinds enige tijd worden er auto’s gestolen in Hillegersberg. De bewonersorganisatie heeft contact gehad met de politie. Ook de politie maakt zich zorgen over de diefstallen en onderneemt een aantal dingen.
De politie heeft lokauto’s ingezet in het Molenlaankwartier in Rotterdam-Hillegersberg. Op het politiebureau kunt u onderstaande waarschuwing ophalen en in uw auto hangen. Met als doel om verwarring te stichten onder de dieven. Volgens de politie gaat het om 'auto's uit het duurdere segment'.

Lees meer

Woensdag 13 maart feesterlijke opening uitbreiding Heijbergschool

Op woensdag 13 maart wordt in de ochtend met de leerlingen en ouders de uitbreiding officieel geopend. De officiële opening wordt verricht door de oudste leerling van groep 8 en de jongste leerling van de inpandige peuterspeelzaal. In de ochtend vieren de leerlingen vervolgens feest ter gelegenheid van de opening. In de middag tussen 13.30 en 15.30 uur opent de Heijbergschool daarnaast trots de deuren tijdens een open huis. Tijdens deze middag kan een kijkje worden genomen door alle (oud-)leerlingen, ouders, buurtbewoners en andere geïnteresseerden in de school en de nieuwe lokalen.

Lees meer

Bijeenkomst kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Op donderdag 14 februari was er een bijeenkomst van Staatsbosbeheer over de toekomstige inrichting van het Lage Bergse Bos. De laatste ontwikkelingen werden toegelicht.

Er komen drie zones. De buitenste rand wordt of blijft bos met veel bomen. De middelste rand krijgt meer het karakter van een park en de binnenste zone wordt een ‘eilandenrijk’. Daar veel water met verschillende eilandjes.

Voor de Hogelanddreef  wordt een verkeerskundig advies aangevraagd. Men denkt aan eenrichtingsverkeer. Voor de toekomstige parkeerplaatsen wil men ook verkeerskundig advies vragen. De voorkeur gaat uit naar drie parkeerplaatsen aan de rand van het bos. Er komt een onderzoek naar sluipverkeer.

Lees meer

Meer artikelen...

Facebook inHillegersberg

logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op